Следващият път, когато пътят ви минава през непознати места или се въртите в кръг изгубени, не избирайте кой да навигира с игра на „камък,ножица, хартия“. Оставете тази задача в ръцете на онзи, който е спал по-добре. Според данни, публикувани в сп.Sleep Science (Наука за съня), недоспиването води до проблеми с пространствената ориентация и хората с проблемен сън са податливи на объркване и загубване при движение.

Сънят има възстановяваща функция за целия организъм и е доказано, че въздейства благотворно върху способностите за запаметяване. Също така, нощната почивка влияе, както се оказва, и на пространственото ориентиране. Екип от учени разработва експеримент, в който две групи от хора- едните с нормален сън и другите – такива, които не си доспиват хронично, са помолени да се ориентират в непозната (виртуална) среда, съставена от стаи, свързани с коридори, напомнящи лабиринт. Проследено е до каква степен участниците в изследването успяват да се ориентират успешно и резултатите сочат, че онези, които не страдат от проблеми със съня и спят по достатъчен брой часове на нощ, се ориентират по-бързо и лесно. Хората от групата на недоспалите избират чувствително по-дълги и сложни маршрути между стаите и им коства повече време да завършат задачата.

Иновативният начин на изследване, включващ виртуална реалност, дава възможност да се съберат данни от много участници в изключително близки до естествените условия, без да се застрашава животът им. Смята се, че връзката между по-малкото сън и по-лошата ориентация се крие в хипокампусът – мястото, в което мозъкът складира декларативната, или дълготрайна, памет – недостигът на сън се асоциира с намален капацитет на хипокампуса. Пространствената ориентация е част именно от тази част на съзнанието и затова се влияе, когато липсва сън.

Разбира се, все още са необходими повече данни, за да се извадят сигурни заключения, но eдно е сигурно – недоспалия пътник е едновременно неориентиран и нервен, затова, нека навигира онзи, който посреща Сънчо най-рано.