Product name

Три за щастие – ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон 0700 11 117

на Интернет страницата на Magniflex www.magniflex.bg

на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

Промоцията започва на 1.05.2020г. и продължава до 31.05.2020г. вкл.

Промоцията се провежда на територията на Р България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

Всеки клиент, който закупи наведнъж 2 бр. възглавници от изброените по долу модели: възглавници Magniflex - модел Duogel, Naturcomfort, Riviera, Abbraccio , Classico Wave,Virtuoso,Tonino Lamborghini, Relano Memory в периода 1.05.2020г. – 31.05.2020г. получава трета възглавница от изброените по-горе безплатно; аксесоарът-подарък е този, който е с най-ниска стойност от трите избрани или равна на стойността на по-евтиния от двата закупени аксесоара.

Промоцията е валидна за следните продукти:

- възглавници Magniflex: Duogel, Naturcomfort, Riviera, Relano Memory, Classico Wave, Virtuoso, Abbraccio,Tonino Lamborghini

Промоцията НЕ ВАЖИ: в комбинация с други промоции и оферти.

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила.

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на промоцията, както и да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Официалните Правила са публикувани на 01.10.2018г. на сайта http://www.magniflex.bg/ Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0700 11 117 и на адрес: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

НАМЕРИ ПЕРФЕКТНИЯ МАТРАК ЗА ТЕБ !

Качественият сън е въпрос на индивидидуален комфорт. Попълнете теста, за да намерите модел, който отговаря най-добре на Вашите лични предпочитания. По този начин ще си осигурите качествен и здравословен сън нощ след нощ.

НАМЕРИ МАТРАК