Product name

ОБЩИ УСЛОВИЯ: ПРОМОЦИИ АПРИЛ 2019

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

 • на телефон: 0700 11 117
 • на интернет страницата на Magniflex: www.magniflex.bg
 • на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

Промоцията започва на 01.08.2019г. и продължава до 30.08.2019г. включително.

Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

Промоцията дава право на всяко лице да закупи един или повече продукти от участващите в промоционалния механизъм, като получи отстъпката, определена за всеки модел.

Отстъпките и моделите, участващи в промоционалния механизъм, са както следва:

 • Relano Neo - 10%
 • Incanto - 10%
 • Silvercare - 10%
 • Arte - 10%
 • Magni Grande - 10%
 • Riviera - 6%
 • Daytona - 10%
 • Terra Dual - 10%
 • Naturcomfort Deluxe - 10%
 • Comfort Dual - 6%
 • Figaro - 10%
 • Magnigel Dual - 10%
 • Armonia Dual - 12%
 • Diamante Dual - 15%
 • Virtuoso - 15%
 • Magnistretch -5%

Промоцията НЕ ВАЖИ:

В комбинация с други промоции и оферти за крайни клиенти, обявени на www.magniflex.bg, освен ако не е посочено друго в Общите условия на друг промоционален механизъм провеждан от Матракс ЕООД.

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила.

НАМЕРЕТЕ ПЕРФЕКТНИЯ МАТРАК ЗА ВАС !

Качественият сън е въпрос на индивидидуален комфорт. Попълнете теста, за да намерите модел, който отговаря най-добре на Вашите лични предпочитания. По този начин ще си осигурите качествен и здравословен сън нощ след нощ.

НАМЕРЕТЕ МАТРАК