Количка

Условия на промоцията - 2 за 3

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон: 0700 11 117

на интернет страницата на Magniflex: www.magniflex.bg

на адрес: гр. София, ул. Околовръстен път 257

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.05.2024 г и продължава до 02.06.2024 г. включително, или до изчерпване на количествата.

3.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на Матракс АД.

4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията дава право на всяко лице, което закупи две възглавници, да получи трета ( тази с най-ниска цена) безплатно.

Отстъпките и моделите, участващи в промоционалния механизъм, са както следва:

Възглавници Abbraccio, Classico, Classico Wave, Duogel, Riviera, Riviera by Pierre Cardin, Tonino Lamborghini, Virtuoso, Relano Memory, Naturcomfort, MagniProtect Classic, MagniProtect Wave

Промоцията не се комбинира с други отстъпки и промоции на възглавници. При наличние на актуална промоция с директна отстъпка на възглавница, всеки клиент може да избере дали да я закупи чрез промоция "3 за 2", или текущата отстъпка на възглавницата.

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила.