Количка

Условия на промоцията - magniclub

1.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон: 0700 11 117

на интернет страницата на Magniflex: www.magniflex.bg

на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

2.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.07.2024 г и продължава до 31.07.2024 г.  включително.

3.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на Матракс АД.

4.УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Клиентите се регистрират за MagniClub и получават индивидуален ваучерен код за отстъпка. Ваучерът дава отстъпка 20% на матрак Diamante Dual. Кодът може да използва във физическите магазини, партньори на Magniflex или онлайн. 
Отстъпката е валидна за размери над 82/190 см.

Ваучерът е видим в профила на всеки потребител. Ваучерът може да се използва при покупка на матраци във физически магазин или онлайн при избрани дилъри.